Geopark Marketing Officer

Recruiter
BRECON BEACON NATIONAL PARK
Location
Brecon
Salary
25951.00 - 27668.00 GBP Annual
Posted
09 Sep 2017
Closes
25 Sep 2017
Sector
Public Sector
Contract Type
Permanent

Swyddog Marchnata Geoparc

Gradd 9

GBP25,951 -GBP27,668

37 awr yr wythnos

Contract cyfnod penodol - 31 Hydref 2019

Byddwch yn rhan o brosiect rhyngwladol a fydd yn gweithredu rhaglen Geoparc yr Iwerydd Interreg V Ardal yr Iwerydd.

Bydd gennych ddiddordeb mewn datblygu twristiaeth wledig gynaliadwy yn ogystal ?? brwdfrydedd a'r gallu i greu partneriaethau gweithredol gydag ein partneriaid cenedlaethol traws ffiniol. Mae profiad mewn rheoli prosiectau ym maes twristiaeth yn hanfodol er mwyn datblygu a marchnata'r prosiect ynghyd ??'r gallu i gydweithio gydag eraill o fewn y T??m Twristiaeth.

Gellir cael pecynnau ymgeisio drwy ymweld ??'n gwefan -authority/job-vacancies/

neu drwy e-bostio:

Dyddiau cau: 25th Medi 2017

Dyddiad cyfweliad: 4 Hydref 2017

Geopark Marketing Officer

Grade 9

GBP25,951 - GBP27,668

37 hours

Fixed Term - 31 st October 2019

Be part of an international project implementing the Atlantic Geopark Interreg V Atlantic Area programme.

You will have a strong interest in the development of rural sustainable tourism and the enthusiasm and ability to engage in partnership working with our trans national partners. Experience in project management in tourism is essential to develop and successfully market the project and work collaboratively within the Tourism Team.

Application packs can be obtained by visiting our website

Email:

Closing date: 25 th September 2017

Interviews: 4 th October 2017